פיקוח

מנגנון הפיקוח שלנו בא להבטיח כי מוצרים הנושאים את תו "חי בריא" מקורם אכן בבעלי חיים שגדלו בהתאם לדרישות הקבועות בנהלי "חי בריא".

"חי בריא" התקשרה עם חברת הפיקוח "אגריאור" שתערוך את הביקורות ותקבל החלטות לגבי מתן אישורים לעמידה של המשקים ויחידות שרשרת השיווק בדרישות תכנית "חי בריא". במסגרת זו נערכים מבדקי פיקוח מתואמים, מבדקי פיקוח פתע וכן דגימות פתע של מזון.

אגריאור הינה חברת פיקוח עצמאית ובלתי תלויה בעלת ניסיון וותק רב שנים בפיקוח על תוצרת חקלאית והיא מבצעת את תהליך הפיקוח עבור תכנית "חי בריא" בהתאם לנהלי ISO65 ומוסמכת מטעם משרד החקלאות לבצע פיקוח על תוצרת אורגנית.

עבודה עם חברת פיקוח עצמאית ובלתי תלויה, מבטיחה למגדלים, למשווקים ולצרכנים כי תהליך הפיקוח וההתעדה הינו אמין ונטול ניגוד עניינים.

כחלק מתהליך הפיקוח  בנקודות המכירה, אנו מנהלים מערך זיהוי גנומי במשקים המאפשר עקיבות (traceability) של כל נתח בשר, מהמזלג עד למשק בו גדל בעל החיים. במסגרת זו, חברת אגריאור מבצעת דגימות פתע של לקוח סמוי בנקודות המכירה לשם ביצוע זיהוי גנומי עבור אותם נתחי בשר ושיוכם באופן ברור וודאי למשקים המאושרים בתכנית חי בריא, וזאת על מנת לאתר זיופים והטעיות של מכירת תוצרת שאינה "חי בריא" כתוצרת "חי בריא" בנקודות המכירה. נקודת שיווק שבה יתגלה כי תוצרת הנמכרת כתוצרת "חי בריא" אינה באה ממשקי "חי בריא" תוסר לאלתר מתכנית "חי בריא" ויינקטו כנגדה צעדים משפטיים.