איך מצטרפים

ההצטרפות לתכנית "חי בריא" כרוכה בעמידה בדרישות תכנית "חי בריא" ובכלל זה בנהלי "חי בריא" ובמדריך המדיניות.

משקי חי

מזדהים עם ערכי "חי בריא"? הצטרפו אלינו!

  1. קראו בעיון את נהלי "חי בריא" עבור הענף הרלוונטי לכם, בדקו אם אתם עומדים בדרישות שנקבעו, ושלחו לנו את טופס בקשת ההצטרפות לתכנית "חי בריא" המספק מידע ראשוני רלוונטי לגבי המשק שלכם.
  2. נתאם מולכם מועד לביקורת.
  3. הביקורת נעשית במשק שלכם על ידי מפקח מטעמנו.
  4. על בסיס המידע שהועבר על ידכם והמידע שסיפק המפקח, חי בריא החלטה לגבי מתן אישור לעמידה של המשק בתכנית "חי בריא":
    • במידה והמשק אושר, תקבלו תעודת אישור – ברוכים הבאים לתכנית "חי בריא"!
    • במידה ונמצא כי קיימות חריגות, תידרשו לבצע פעולות מתקנות טרם מתן האישור
    • במידה והמשק נכשל בביקורת תקבלו מכתב סירוב

אישור העמידה בדרישות תכנית "חי בריא" הוא אישור שנתי. יש לחדשו בכל שנה כדי להאריכו.

יצרנים, משווקים וקמעונאים

הצרכנים שלכם מבקשים בשר "חי בריא"?
רוצים ליצור בידול מהמתחרים?
הצטרפו לתכנית "חי בריא"!

כל גורם הרוצה לקחת חלק בייצור, שיווק או מכירה של תוצרת "חי בריא", ומעוניין להציג את התוצרת שלו כתוצרת "חי בריא" ובכלל זה להשתמש בתו "חי בריא" מוזמן ליצור איתנו קשר.