ואם כל מוצר מן החי היה מדורג לפי רווחת בעלי החיים ביצורו?

יוזמה פרטית בצרפת לדירוג וולונטרי של מוצרי מזון מן החי לפי רווחת בעלי החיים בייצורם צוברת מומנטום ועתידה להפוך למחייבת. מה הם הקווים המנחים ואיך יתבצע תהליך הדירוג בכתבה שלפניכם

בשנת2017  ענקית הסופרמרקטים הצרפתית Casino ושלושה ארגוני הגנת בעלי חיים חברו ליצירת סימון המתייג ומדרג מוצרים מן החי לפי התנאים שיושמו בגידולם.

התיוג נע מ – A (הרמה הגבוהה ביותר) ועד E (הרמה הנמוכה ביותר – המינימום הקבוע בחוק) ומתייחס למגוון ההיבטים הקשורים בממשק הגידול של בעלי החיים – מהמלטה ועד שחיטה. עם הזמן, הצטרפו לתוכנית התיוג הצרפתית הוולונטרית עוד חקלאים, יצרנים, ורשתות. נכון להיום, התיוג קיים במוצרי עופות, ונמצא בהליכי כניסה למוצרי חזיר וביצים, כשהמטרה היא להיכנס למכלול ענפי החי.

ולמה אנחנו מספרים לכם את כל זה היום? כי לדעת מומחים מטעם משרד המזון והחקלאות בצרפת, היוזמה הפרטית והוולונטרית הזו יכולה וצריכה להתרחב. המועצה הלאומית לבטיחות המזון ואיכות הסביבה בצרפת פרסמה בימים אלו הצעה לתיוג מחייב של מזון בהתאם לרמת רווחת בעלי החיים שיושמה בייצורו. פרסום הדוח הינו חלק ממאמץ כלל-אירופאי להחיל תיוג שקוף, ברור ואחיד על מוצרי המזון מן החי הנמכרים בשטחי האיחוד האירופי.

לשיטת מחברי הדוח הקריטריונים צריכים לכלול את כל הגורמים שיכולים להשפיע על רווחתו של בעל חיים בכל שלב בחייו: גנטיקה, ממשק הגידול והטיפול, הליכים בעלי פוטנציאל לגרימת נזק לבעלי החיים, רבייה, הובלה ושחיטה. עבור כל אחד מהקריטריונים, המלצת הדוח היא שהדירוג ייקבע על בסיס שימוש באינדיקטורים מדידים של מצב הרווחה בפועל של בעל החיים, ולא רק של הממשקים והשיטות שיושמו במשק. לדוגמא: אם בחוות מטילות מותקנים מדפי לינה (perches), אך התרנגולות אינן משתמשות בהם מכל סיבה שהיא, הדבר לא יתרום לרווחת המטילות ולכן אינו צריך להילקח בחשבון בדירוג.

עוד דגש מעניין וחשוב בדוח הוא מתן משקל לרווחת ובריאות בעלי החיים של הדור הקודם לבעלי החיים היצרנים שאת התוצרים שלהם אנו אוכלים. למשל דירוג רווחת העופות שאנו אוכלים חייב להתייחס לתנאי הגידול של התרנגולות בלולי הרבייה, הדור הקודם שייצר את העופות שאנו אוכלים.

פרסום הדוח קיבל סיקור ציבורי נרחב בצרפת ובאירופה וקיימת ציפייה בשוק להשקת התיוג באופן מחייב במכלול מוצרי המזון מן החי. החלת דירוג כאמור תאפשר לצרכנים לבצע החלטות צריכה מושכלות התואמות את דרישותיהם הבריאותיות המוסריות והחברתיות, ותספק למגדלים תגמול על יישום ממשקי גידול משופרים.

בישראל אין דרישה רגולטורית לספק לצרכן שקיפות לא באשר למקור התוצרת ולא באשר לתנאי הגידול שיושמו. אנו ב'חי בריא' כאן בשבילכם בדיוק בשביל זה 😊