הטעיות בנק מכירה

מערך הפיקוח של חי בריא בא להבטיח כי מוצרים הנושאים את תו "חי בריא" מקורם אכן בבעלי חיים שגדלו בהתאם לדרישות הקבועות בנהלי "חי בריא". נקודת מכירה שבה מתגלה כי תוצרת הנמכרת כתוצרת "חי בריא" אינה באה ממשקי "חי בריא" ננקטים כנגדה צעדים משפטיים.

במקביל, בעמוד זה נפרסם הטעיות של גורמים המטעים את הציבור לחשוב שהם עובדים עם תוצרת מאושרת "חי בריא" וזאת כל עוד ההטעיה נמשכת.

  1. נייס טו מיט שף פרטי אורי אביטן Private chef Ori Avitan – nice to meet –

    הטעיה חמורה של הציבור בפרסומים שלו!

מדובר על שף שלעולם לא היה גורם מפוקח ומאושר בתכנית חי בריא ומפרסם במדיות השונות כי כל התוצרת שלו היא "חי בריא"!

למרות הבטחותיו של הגורם להסיר את כל האזכורים של חי בריא מפרסומיו הוא טרם הסיר אותם. במקביל, ננקטים כנגדו צעדים משפטיים.

Inked138749211_103488315059654_2674359278244970103_n_LI