נכנס לתוקף: חוק סימון ארץ מקור לתוצרת חקלאית! לצד ההישג יש פספוס גדול

לאחרונה נכנס לתוקף חוק סימון ארץ מקור לתוצרת חקלאית. מתן מידע לגבי מקור התוצרת החקלאית הינו מידע בסיסי וחשוב לצרכנים. לצערנו, בענפי הבקר והצאן המחוקק פספס בגדול

לאחרונה נרשם הישג גדול לצרכנים בישראל – חוק סימון ארץ המקור לתוצרת חקלאית נכנס לתוקף! לפי החוק, החנויות נדרשות לסמן באופן בולט ליד התוצרת החקלאית את ארץ המקור שלה. אי אפשר להפחית מחשיבות ההישג הזה – החוק, שעבר כל כך הרבה טלטלות, שנפל והופל כל כך הרבה פעמים, בסופו של דבר עבר ובכך מאפשר לראשונה לצרכנים בישראל לדעת מאיפה בא המזון שלהם! פירות וירקות, מוצרי חלב, ודגים- סוף כל סוף נוכל לראות בחנות ובסופר מאיפה הם מגיעים! לא רוצים להביא הביתה שום סיני או עגניה מתורכיה? עכשיו זה אפשרי!

לצערנו בענפי הבקר והצאן, הצרכנים לא קיבלו את המענה שכה חיכו לו. מבחינת המחוקק מה שקובע לעניין ארץ הייצור בענפים אלו הוא ארץ שחיטת בעלי החיים ולא ארץ המקור שלהם. כך, בשר שמקורו בבעלי חיים מהמשלוחים החיים הוא בשר ישראלי לכל דבר ועניין ולכן יסומן כבשר ישראלי. להלן לשון החוק (הדגשנו את הקטע הבעייתי בצהוב):

הדבר חמור במיוחד מאחר ורוב התוצרת הטריה בישראל (כ 70%!!!) מקורה במשלוחים החיים.

להביא עגלים וטלאים חיים לישראל באוניות, במסע ממושך, מעלה מגוון רחב של סוגיות והיבטים הקשורים ברווחת בעלי החיים, בריאותם ובריאות התוצרת המופקת מהם. לסווג זאת כבשר ישראלי, ללא הבחנה בינו לבין בשר שמקורו בבעלי חיים שנולדו וגדלו בישראל, מפספס את המטרה בגדול וחבל.