נהלי 'חי בריא'

נהלי 'חי בריא' קובעים שורה של דרישות גידול לחיות משק המקיפות והמחמירות ביותר כיום בישראל בהקשר של רווחת בעלי חיים

נהלי 'חי בריא'

נהלי 'חי בריא' קובעים שורה של דרישות גידול לחיות משק המקיפות והמחמירות ביותר כיום בישראל בהקשר של רווחת בעלי חיים.

מטרת הנהלים היא להבטיח כי בעלי החיים במשקים גדלים בתנאים המאפשרים להם לבצע פעולות טבעיות ההכרחיות לבריאותם ולרווחתם. עבור כל מין של בעל חיים מובאים בחשבון צרכיו היחודיים מהיבטים שונים, כגון אינטראקציה חברתית, נוחות, בריאות גופנית ונפשית, זאת תוך התייחסות לאתגרים הנובעים מגידול בעל החיים במשק חקלאי לשם ייצור מזון

דרישות הנהלים

הנהלים מתייחסים לכל ההיבטים במחזור החיים של כל מין של בעל חיים: מהמלטה עד שחיטה, באופן המקדם את בריאות ורווחת בעלי החיים וכפועל יוצא את בריאות התוצרת המופקת מהם. 

איסור שימוש באנטיביוטיקה ברמה המניעתית, תזונה איכותית, מרחב מחיה נאות, הגבלת זמן ההובלה של בעלי חיים למקסימום של 4 שעות, אלו רק דוגמאות מעטות לדרישות נהלי 'חי בריא'.