נהלי "חי בריא"

נהלי "חי בריא" קובעים שורה של דרישות גידול לחיות משק המקיפות והמחמירות ביותר כיום בישראל בהקשר של רווחת בעלי חיים.

נהלי "חי בריא" מבוססים על תקינה בינלאומית ועברו את ההתאמות הנדרשות למציאות המקומית בשיתוף פעולה עם מדענים, חוקרים, וטרינריים ומגדלים. נהלי "חי בריא" מתייחסים לכל ההיבטים במחזור החיים של כל מין של בעל חיים: מהמלטה עד שחיטה.

נהלי "חי בריא" לענפי החי השונים באים להבטיח כי בעלי החיים גדלים בסביבה המאפשרת להם לבצע פעולות טבעיות ההכרחיות לבריאותם ולרווחתם, שלא נעשה שימוש בפרקטיקות בעלות השלכות שליליות על בריאות הציבור וכן כי איכות הסביבה אינה נפגעת ואף נתרמת מפעילות בעלי החיים. כל זאת, תוך התייחסות לצרכים הספציפיים של כל מין של בעל חיים ולאתגרים היחודיים הנובעים מהגידול שלו במשק חקלאי לשם ייצור מזון.

איסור שימוש באנטיביוטיקה ברמה המניעתית, תזונה נאותה שאינה כוללת חלבון מהחי (כדוגמת זבל עופות), הגבלת זמן ההובלה של בעלי חיים למקסימום של 4 שעות, אלו רק דוגמאות מעטות לנהלי "חי בריא". כיום, רק קומץ קטן של מגדלים מיישם שיטות גידול העומדות בקנה אחד עם נהלי "חי בריא". התקווה שלנו היא כי הצרכנים יבינו את גודל הכוח שלהם לשנות את פרקטיקות הגידול המיושמות במשקי החי ואת חוסר השקיפות בשיווק המזון ויצביעו בהחלטות הצריכה שלהם לשינוי הסטטוס קוו.

נהלי "חי בריא" אינם סטטיים ונתונים לשינוי. "חי בריא" תבחן מדי שנה את הצורך בעידכונם לאור פרסומם של מחקרים חדשים או ממצאים שיתגלו במשקי החי.

נהלי "חי בריא" אינם תקנים של משרד החקלאות, משרד הבריאות, מכון התקנים או כל גוף ממשלתי אחר.

עמידה בנהלי "חי בריא" הינה וולונטרית ואינה באה להחליף כל דרישה הקבועה בחוק.

נכון להיום קיימים נהלי "חי בריא" בענפים הבאים:

נהלי חי בריא לענף הדיג בכינרת

נהלי חי בריא לענף המטילות (ביצים)

נהלי "חי בריא" לענף הצאן לחלב

נהלי "חי בריא" לענף צאן לבשר

נהלי "חי בריא" לענף הבקר לבשר

נהלי חי בריא לענף העופות לבשר (פטם)

נהלי "חי בריא" לבית המטבחיים

נציין כי נכון להיום אין אף בית מטבחיים בישראל שנושא את תו "חי בריא". האחריות לטיפול נאות ואחראי של בעלי החיים בבית המטבחיים הינה בידי המגדל. כל מגדל המעוניין לשווק את תוצרתו עם תו "חי בריא" חייב לעשות זאת בהתאם לדרישות ההבהרה לבית המטבחיים על מנת להבטיח כי שהות בעלי החיים בבית המטבחיים לרבות הטיפול וההובלה לתא העקידה מתבצעים בצורה המיטבית ועומדים ברוח דרישות נהלי חי בריא. קישור להבהרה

נהלי חי בריא למרכזי מזון

נהלי "חי בריא" לנקודות ייצור ו/ או מכירה

***

אנו עובדים על פיתוח  נהלי "חי בריא" לענפי חי נוספים.

כניסה לענפי חי נוספים אינה טריוויאלית ומצריכה, מעבר לפיתוח הדרישות, מציאת משקי חי המאמינים בתפיסת עולמה של "חי בריא". ישנם ענפי חי בישראל בהם לא קיים אפילו משק אחד המיישם שיטות גידול שיוכלו לעמוד בנהלי "חי בריא".

לכן, בסופו של דבר יהיו אלו אתם שתקבעו את קצב הכניסה של "חי בריא" לענפי חי נוספים: צריכה המונית של מוצרי "חי בריא" תאשר למגדלים ולמשווקים שהצרכן הישראלי אכן מחפש אלטרנטיבת צריכה ולכן משתלם להם לשנות את שיטות הממשק שלהם כדי לקחת חלק בתוכנית "חי בריא".