פיקוח

'חי בריא' מנהלת מערך פיקוח מקיף עבור כל שרשרת השיווק מהמגדל ועד לנקודות המכירה. מערך הפיקוח בא להבטיח כי מוצרים הנושאים את תו 'חי בריא' מקורם אכן בבעלי חיים שגדלו בהתאם לדרישות הקבועות בנהלי 'חי בריא'.

כחלק מתהליך הפיקוח  בנקודות המכירה, אנו מנהלים מערך זיהוי גנומי במשקים המאפשר עקיבות (traceability) של כל נתח בשר, מהמזלג עד למשק בו גדל בעל החיים. במסגרת זו, אנו מבצעים דגימות פתע של לקוח סמוי בנקודות המכירה לשם ביצוע זיהוי גנומי עבור אותם נתחי בשר ושיוכם באופן ברור וודאי למשקים המאושרים בתוכנית 'חי בריא', וזאת על מנת לאתר זיופים והטעיות של מכירת תוצרת שאינה 'חי בריא' כתוצרת 'חי בריא' בנקודות המכירה. נקודת מכירה שבה יתגלה כי תוצרת הנמכרת כתוצרת 'חי בריא' אינה באה ממשקי 'חי בריא' תוסר לאלתר מתוכנית 'חי בריא' ויינקטו כנגדה צעדים משפטיים. את מערך הזיהוי הגנומי שלנו מלווה ד"ר ירון דקל ממכון שמיר למחקר.

 הרצאה של ד"ר ירון דקל על זיהוי גנומי בתוכנית 'חי בריא':