פיקוח

חי בריא פיתחה מערך פיקוח מקיף עבור כל שרשרת השיווק מהמגדל ועד לנקודות המכירה. מערך הפיקוח בא להבטיח כי מוצרים הנושאים את תו "חי בריא" מקורם אכן בבעלי חיים שגדלו בהתאם לדרישות הקבועות בנהלי "חי בריא".

כחלק מתהליך הפיקוח  בנקודות המכירה, אנו מנהלים מערך זיהוי גנומי במשקים המאפשר עקיבות (traceability) של כל נתח בשר, מהמזלג עד למשק בו גדל בעל החיים. במסגרת זו, חי בריא מבצעת דגימות פתע של לקוח סמוי בנקודות המכירה לשם ביצוע זיהוי גנומי עבור אותם נתחי בשר ושיוכם באופן ברור וודאי למשקים המאושרים בתכנית חי בריא, וזאת על מנת לאתר זיופים והטעיות של מכירת תוצרת שאינה "חי בריא" כתוצרת "חי בריא" בנקודות המכירה. נקודת מכירה שבה יתגלה כי תוצרת הנמכרת כתוצרת "חי בריא" אינה באה ממשקי "חי בריא" תוסר לאלתר מתכנית "חי בריא" ויינקטו כנגדה צעדים משפטיים.

גורם מפוקח שנמצא עומד בדרישות תכנית חי בריא מקבל אישור עמידה בתכנית"חי בריא" ויכול להשתמש בתו "חי בריא" עבור תוצרת "חי בריא".

אישור המונפק לגורם העומד בדרישות תכנית "חי בריא" תקף ל- 12 חודשים ממועד הנפקתו, בכפוף לעמידה בדרישות התכנית גם במהלך התקופה האמורה.