שאלות ותשובות

תו 'חי בריא' מבטיח לך מוצר מזון מקומי ואיכותי שמקורו בבעלי חיים שגדלו בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר בהקשר של רווחת בעלי חיים ובריאות הציבור כפי שנדרש בנהלי 'חי בריא'. רכישת מוצרי מזון בעלי תו 'חי בריא' מאפשרים לך לתמוך בחקלאות ישראלית מקיימת ולבצע צריכה אחראית התואמת את תפיסתך המוסרית והבריאותית.

נהלי 'חי בריא' קובעים שורה של דרישות גידול מחמירות שמטרתן להבטיח כי גידול חיות המשק נעשה בצורה אחראית כלפי בעלי החיים ובני האדם. בבסיס נהלי 'חי בריא' עומדת ההנחה כי בעלי החיים במשקים צריכים לגדול בתנאים המאפשרים להם לבצע פעולות טבעיות ההכרחיות לבריאותם ולרווחתם. עבור כל מין של בעל חיים גובש נוהל גידול ספציפי הלוקח בחשבון את צרכיו הייחודיים מהיבטים כדוגמת אינטראקציה חברתית, נוחות, ובריאות פיזית ונפשית ותוך התייחסות לאתגרים הנובעים מהגידול שלו במשק חקלאי לשם ייצור מזון.

נהלי 'חי בריא' מבוססים על תקינה בינלאומית ועברו את ההתאמות הנדרשות למציאות המקומית בשיתוף פעולה עם מדענים, חוקרים, וטרינריים ומגדלים. נהלי 'חי בריא' מתייחסים לכל ההיבטים במחזור החיים של כל מין של בעל חיים: מהמלטה עד שחיטה.

איסור שימוש באנטיביוטיקה ברמה המניעתית, תזונה נאותה, איסור על החזקת בעלי החיים בבידוד, קביעת גיל גמילה מינימלי, הגבלת זמן ההובלה של בעלי חיים למקסימום של 4 שעות, כל אלו הן רק דוגמאות מעטות לדרישות נהלי 'חי בריא'.  

נהלי "חי בריא" אינם תקנים של משרד החקלאות, משרד הבריאותמכון התקנים או כל גוף ממשלתי אחר.

עמידה בנהלי 'חי בריא' הינה וולונטרית ואינה באה להחליף כל דרישה הקבועה בחוק.

לנוהלי חי בריא

'חי בריא' זהו תו האיכות. איננו קונים או מוכרים את התוצרת בשום שלב.

ניתן למצוא את רשימת נקודות המכירה המשווקות תוצרת עם תו 'חי בריא' באתר שלנו:קישור לרשימת נקודות המכירה

יש לשים לב כי רוב נקודות המכירה המופיעות ברשימה מוכרות תוצרת 'חי בריא' ליד יתר התוצרת שלהן. לפיכך, חשוב ונכון להדגיש בקנייתכם שהנכם מעוניינים בתוצרת עם תו 'חי בריא'.

הכשרות של התוצרת הנמכרת לצרכן הסופי תלויה בכשרות נקודת המכירה. כך למשל, גם אם הבקר עבר שחיטה כשרה ונמצא כשר, אם הוא נמכר בנקודת מכירה שאינה כשרה הוא אינו יכול להימכר כבשר כשר. לפיכך, אם ברצונך לרכוש תוצרת 'חי בריא' כשרה יש לוודא כי נקודת המכירה כשרה.

כשרות נקודות המכירה של תוצרת חי בריא מצוינת בקישור: http://haibari.co.il/נקודות-מכירה/

'חי בריא' פיתחה מערך פיקוח מקיף עבור כל שרשרת השיווק מהמגדל ועד לנקודות המכירה. מערך הפיקוח בא להבטיח כי מוצרים הנושאים את תו 'חי בריא' מקורם אכן בבעלי חיים שגדלו בהתאם לדרישות הקבועות בנהלי 'חי בריא'.

כחלק מתהליך הפיקוח  בנקודות המכירה, אנו מנהלים מערך זיהוי גנומי במשקים המאפשר עקיבות (traceability) של כל נתח בשר, מהמזלג עד למשק בו גדל בעל החיים. במסגרת זו, אנו מבצעים דגימות פתע של לקוח סמוי בנקודות המכירה לשם ביצוע זיהוי גנומי עבור אותם נתחי בשר ושיוכם באופן ברור וודאי למשקים המאושרים בתוכנית 'חי בריא', וזאת על מנת לאתר זיופים והטעיות של מכירת תוצרת שאינה 'חי בריא' כתוצרת 'חי בריא' בנקודות המכירה. נקודת מכירה שבה יתגלה כי תוצרת הנמכרת כתוצרת 'חי בריא' אינה באה ממשקי 'חי בריא' תוסר לאלתר מתוכנית 'חי בריא' ויינקטו כנגדה צעדים משפטיים.

פיקוח בתוכנית חי בריא

המודל העסקי של 'חי בריא' מבוסס על הכנסות מדמי חבר של משקי חי, יצרנים ומשווקי מזון הלוקחים חלק בתכנית 'חי בריא'.

לא. 'חי בריא' היא גוף עצמאי לחלוטין מתעשיות החקלאות והמזון ומטרתה לקדם חקלאות מקומית אחראית ומקיימת ושקיפות בהליכי השיווק לצרכן.

פשוט מאוד! כל נקודות המכירה המוכרות תוצרת מאושרת 'חי בריא' מופיעות אצלנו באתר.

לרשימת נקודות המכירה 

אם נתקלתם בנקודת מכירה הטוענת שהיא מוכרת תוצרת 'חי בריא' ואינה מופיעה באתר נודה שתעדכנו אותנו! 

מוצרי מזון הנושאים את תו 'חי בריא' אינם בהכרח אורגניים.

מוצרי המזון הנושאים את תו 'חי בריא' הינם מוצרי מזון שמקורם במשקים המיישמים את כל הדרישות המופיעות בנהלי 'חי בריא'. נהלי 'חי בריא' באים להבטיח כי בעלי החיים גדלו בסביבה המאפשרת להם לבצע פעולות טבעיות ההכרחיות לבריאותם ולרווחתם, מניעת שימוש בפרקטיקות בעלות השלכות שליליות על בריאות הציבור ווידוא כי איכות הסביבה אינה נפגעת ואף נתרמת מפעילות בעלי החיים.
נהלי 'חי בריא' לוקחים בחשבון את צרכיו היחודיים של כל מין של בעל חיים תוך התייחסות לאתגרים הנובעים מגידולו במשק חקלאי לשם ייצור מזון וקובעים דרישות שהינן הרבה יותר מחמירות ומקיפות בהקשר של רווחת בעלי החיים מהתקנות להסדרת תוצרת אורגנית מן החי.

ישנם משקים המיישמים במקביל הן את נהלי 'חי בריא' ולפיכך נושאים את תו 'חי בריא' והן את התקנות להסדרת תוצרת אורגנית מן החי ולפיכך נושאים את תווית הפיקוח על תוצרת אורגנית.

ראשית, חשוב לבחון בהשוואה למה משווים את מוצרי 'חי בריא'. מאחר וכיום אין באפשרותכם לדעת דבר על מקור המזון מן החי שאתם צורכים ואופן הפקתו (האם מדובר בבשר קפוא, בשר מתעשיית החלב או בשר מייבוא חי), אין לכם בעצם אפשרות אמיתית להשוות את המוצרים בשוק למוצרי 'חי בריא'.

שנית, יש להבין כי ברגע שמשק מיישם שיטות גידול הלוקחות בחשבון היבטים נוספים מעבר להגדלת התפוקה, העלות ליחידת תפוקה גדלה. כך למשל, כשמשק נדרש לספק מזון יותר איכותי ושטח מחייה יותר גדול לכל בעל חיים עלות הייצור שלו גבוהה יותר. באופן דומה, יוצא שדרישות רבות בנהלי 'חי בריא' נתפסות על ידי רוב המגדלים כלא כלכליות.

אך שיקולים צרים אלו לא רק שהם פוגעים בבעלי החיים אלא הם גם בעלי השפעות חמורות על בריאות הציבור. ולפיכך, המסקנה היא כי אין באמת מזון זול, יש פשוט מזון שנושא עלויות עקיפות נכבדות הנסתרות מעיני הציבור.

לבסוף, חשוב לזכור כי בשרשרת אספקת המזון כיום, עיקר הרווח לא הולך למגדלים. מי שנהנים מעיקר הרווחים הם אלו העוסקים ביצור ובשיווק של המזון. זו הסיבה שבשנים האחרונות אנו עדים למגמה של מגדלים המספקים את תוצרתם ישירות לצרכן – כך, גם הצרכן משלם פחות וגם החקלאי מקבל יותר על עמל כפו ללא מתווכים באמצע. הלוגיסטיקה הנדרשת למהלך זה אינה תמיד פשוטה ולכן, ברוב המקרים יש עדיין שימוש במתווכי השיווק המקובלים.

אנחנו ב'חי בריא' מאמינים שנכון והוגן לשלם טיפה יותר (אם בכלל), ובתמורה לקבל מוצר מזון איכותי שהופק בתנאים נאותים ואינו נושא עלויות חבויות נכבדות על חשבון בעלי החיים ובריאות הציבור, וכל זאת, תוך תמיכה בחקלאים המקומיים.

נכון להיום, אחוז הנמנעים מצריכת מזון מהחי הינו שולי והרוב הגדול של האוכלוסיה צורך מוצרים אלו על בסיס יומיומי, מספר פעמים ביום. מוצרים אלו, ברובם המכריע, מקורם במאות מיליוני חיות משק שגודלו בתנאים קשים כיחידות יצור ותו לא, תוך יישום פרקטיקות שבאות לצמצם את עלויות הייצור על חשבון רווחת בעלי החיים ובריאות הציבור.

ברור לנו, שבכל תהליך של גידול חיות משק לצורכי האדם,  גם במשק הידידותי ביותר, קיים היבט כלשהו של התפשרות על רווחת בעלי החיים. יחד עם זאת, אנו מאמינים כי ניתן לשפר משמעותית את רווחת חיות המשק ביישום פרקטיקות גידול משופרות וצריכה אחראית של מוצרי מזון מהחי.

ראשית, החוקים והתקנות הקובעים את הדרישות המינימליות בהן צריכים לעמוד משקי החי אינם מתייחסים להיבטים רבים בעלי השפעה מכרעת על רווחת בעלי החיים ובריאות הציבור.

שנית, כפי שראינו בפרסומים רבים מהשנים האחרונות, גם במקומות בהם קיימים חוקים ותקנות במקרים רבים הם אינם מלווים בתהליך של פיקוח מטעם המשרד הממשלתי הרלוונטי ומידת אכיפתם תלויה ברצון הטוב, במודעות, ובאכפתיות של המגדל.

'חי בריא' פועלת להעלאת המודעות הציבורית לגבי השפעות החקלאות התעשייתית תוך הצגת אלטרנטיבת צריכה בריאה, אחראית והומאנית יותר לטובת בעלי החיים ובני האדם. אין צורך לחכות לגיבוש חוקים ותקנות שיבטיחו תנאי גידול הומאניים ואחראיים. מספיק שכל אחד מאיתנו ישנה את הרגלי הצריכה שלו כדי שהגידול התעשייתי ייעלם מהשטח.

הכוח הצרכני חזק בהרבה מכל חוק או תקנה: אם לא יהיו לגידול התעשייתי צרכנים הוא יפסיק להתקיים!