בקר מרום גולן

אזור:

סוג המשק:

בעלים:

קיבוץ מרום גולן

גודל משק:

1000 פרות

קצת עלינו

מרום גולן בכור הישובים ברמת הגולן, התבסס בראשיתו על ענף הבקר. מאז ומתמיד היה ענף מוביל באזור. לאורך השנים עבדו בו חברים ובני משק.
העדר רועה היום בשטח של 25 אלף דונם, שטחי המרעה משתרעים מגובה 400 מטר ועד 1200 מטר.