בקר המשושים

אזור:

סוג המשק:

בעלים:

אבשלום פרסטמן ושי זרביב

גודל משק:

180 פרות

קצת עלינו

אנו עדר משפחתי של שני אנשים שאוהבים את המקצוע ואת בעלי החיים.
בשנתיים האחרונות אנו דוחקים לכיוון האנגוס אדום.