משק מונס

אזור:

סוג המשק:

בעלים:

טיירי מונס

גודל משק:

200 פרות שרועות בשטח של כ-10,000 דונם

קצת עלינו

עדר הבקר שלנו נמצא בבעלות פרטית והוקם בשנת 1995. העדר הוקם מתוך רצון לשלב אורח חיים של גידול בקר במרחב הפתוח תוך מתן תנאים נכונים לבעלי החיים ושמירה על הסביבה ומקור פרנסה. העדר מונה כ200 פרות סימנטאל מקומי. בשנה הקרובה אנחנו מצפים להמלטות של עגלים ועגלות מזן אנגוס אדום. 'חי בריא' מאפשר לי להבדיל את התוצרת שלי מכל השאר.